foto Arjan Schotanus

Event organisatie

Meerdere keren per jaar organiseer ik evenementen voor Runderground. Deze evenementen zijn, op de Halloweenrun na, allemaal eenmalig. Samenwerking met andere organisaties en verenigingen staan voorop. Daarnaast is het unieke karakter belangrijk en de herkenbaarheid van de organisatie waarvoor ik organiseer. 

Het aanvragen en inzetten van subsidie en sponsoring is een belangrijk deel van de financiële balans en de financiën voor het event gezond te houden.

Naast organiseren voor Runderground doe ik dit ook regelmatig en meerdere keren per jaar voor mijn werkgever, denk aan opdagen en kennismakingsdagen.

Zomaar een opsomming van successen

Lange Jan Challenge - 21 juli 2017

Trappenloopwedstrijd tijden het Middelbur800 jaar. Ruim 200 Middelburgers 'bestormde' de Lange Jan in . Vergunningen, subsidieaanvraag en verilgheidsplan met de veiligheidsregio moesten vooraf worden overlegd.

Halloweenrun Middelburg -  2016-2017-2018-2019-2023

Een groot succes voor hardlopers en wandelaars. 250 deelnemers en verschillende samenwerkingen tussen bedrijven en verenigingen.

BiNGO - 2020

Tijdens COVID-19 een home edition om toch samen te werken. Ruim 50 BiNGO kaarten waren in omloop

Runderground KiDZ - 2018-2019-2021-2022-2023 

Speciaal voor kinderen van de basisschool in de zomervakantie. Sportief en educatief. Samenwerking met verschillende sportveringen op Walcheren, met vele vrijwilligers en steun vanuit de gemeente door middel van het Sportakkoord